انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

عبدالرضا یگانه                           

مرتبه علمی: مربی پایه 16

پست الکترونیکی : yeganeh200@gmail.com

 

مقالات ژورنال

 

 

ردیف

عنوان مقاله

زبان

نام همایش يا مجله علمي

نمایه علمی

کشور

سال انتشار

1

Effect of combination of citric acid and microbial

phytase on digestibility of calcium, phosphorous and

mineralization parameters of tibia bone in broilers

انگلیسی

African Journal of Biotechnology Vol. 10(66), pp. 15089-15093, 26 October, 2011

بین

المللی

ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals

26 October, 2011

2

Effect of Onion (Allium cepa. Linn) Aqueous Extract on  Serum oncentration of LH, FSH and Testosterone Compard with Zinc Sulfate Supplementation in the Rats

         

انگلیسی

Jurnal of Animal and Veterinary Advances 11 (18):

3346-3349,2012

 

بین

المللی

آمريكا

2012

3

Hypolipidemic effects of aqueous extract of onion (Allium cepa. Linn) on

serum levels of cholesterol, triglycerides, LDL and HDL compared with Zn

sulfate supplementation in the rats

انگلیسی

European Journal of Experimental Biology, 2012, 2 (5):1745-1749

 

 

2012

4

Effect of bicarbonate sodium supplement on skaters’ performance

 

انگلیسی

Life Science Journal 2012;9(4)

 

http://www.lifesciencesite.com

2012

5

Effects of combination of ethylene diamine tetraacetic acid and microbial phytase on digestibility of calcium, phosphorous and mineralization parameters of tibia bone in broilers

انگلیسی

International Journal of Biosciences (IJB)

Vol. 2, No. 12, p. 57-64, 2012

ISSN: 2220-6655 (Print) 2222-5234 (Online)

http://www.innspub.net

2012

6

اثرجایگزینی سطوح مختلف کنجاله ذرت به جای دانه ذرت بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بيوشيميايي خون جوجه های گوشتی

فارسی

فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامي

جلد 11، پاييز وزمستان 91

صفحات 93-108

ISSN: 2228-7671

 

ایران

1391

7

MOLECULAR ANALYSIS OF WEST AZERBAIJAN NATIVE CHICKEN

POPULATION BASED ON HVR-I REGION OF MITOCHONDRIAL DNA

انگلیسی

International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS)

IJBPAS, June, 2014, 3(6): 862-871

ISSN: 2277–4998

India

2014

8

THE PHYLOGENIC TREE OF WEST AZERBAIJAN NATIVE CHICKEN COMPARE TO OTHER STRAINS BASED ON HVR-I REGION OF MITOCHONDRIAL DNA

انگلیسی

International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS)

IJBPAS, June, 2014, 3(6): 883-890

ISSN: 2277–4998

India

2014

9

Role of Onion (Allium Cepa. Linn) Juice on Serum Constituents in

Rats Exposed to Zn sulfate

انگلیسی

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 3 (4) March 2014: 10-14

Online ISSN 2277-1808

India

2014

10

Effects of Onion on Serum values of Glucose Compared with Zn

Sulfate in Rat

انگلیسی

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 3 (4) March 2014: 15-19

Online ISSN 2277-1808

India

2014

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.